RONIX II Sp. z o.o. Działamy na terenie śląska oraz jego okolic

33 Lata Doświadczenia

Dbając o satysfakcję naszego Klienta, proponujemy pełny zakres usług budowlano – montażowych obejmujący :

 • Demontaż okien starych łącznie z utylizacją,

 • Przerabianie otworów tj. przykuwanie, poszerzanie, domurowanie lub przerabianie nadproży,

 • Wykonujemy także „ciepły montaż” okien w technologii SWS,

 • Wyburzanie ścianek oraz murowanie nowych z tynkowaniem lub gipsowaniem.

A także obejmujący montaż :

 • Drzwi Zewnętrznych,

 • Drzwi Wewnętrznych,

 • Okien PCV,

 • Rolet Zewnętrznych,

 • Parapetów Zewnętrznych,

 • Parapetów Wewnętrznych,

 • Paneli Podłogowych,

 • Ogrodzeń,

 • Bram Garażowych,

 • Schodów Strychowych.

 

Usługi

Ciepły Montaż Okien (w technologii SWS) :

1. Przygotowanie Podłoża.

Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, na przykład z pustaków ceramicznych (zdjęcie 1), należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (na przykład szybkim primerem  – czas wysychania to około 20 minut). Wyrównane podłoże (zdjęcie 2 i zdjęcie 3).

2. Przyklejanie Taśmy do Ościeżnicy.

Przyklejamy taśmę paroszczelną (czerwona) na ościeżnicę od strony wewnętrznej (zdjęcie 4) oraz taśmę paroprzepuszczalną (biała) od strony zewnętrznej (zdjęcie 5). W narożnikach pozostawiamy zakład około 4 cm, tak zwane ucho (zdjęcie 6), sklejamy taśmę paskiem kleju.

3. Wypoziomowanie i Montaż Mechaniczny Ościeżnicy w Otworze Okiennym.

Ustawiamy ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, należy to wypoziomować, wypionować (zdjęcie 7) i unieruchomić przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna (zdjęcie 8). Mocujemy mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole (w zależności od zaleceń producenta okien) (zdjęcie 9).

4. Przyklejanie Taśmy Paroprzepuszczalnej do Ościeża na Zewnątrz.

Zdejmujemy białą osłonkę zabezpieczającą taśmą i przyklejamy do muru na zagruntowane i suche ościeże (zdjęcie 10). Po delikatnym naciągnięciu folii należy docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od montażu w przypadku naklejania do zamontowanego wcześniej okna.

5. Wypełnianie Szczeliny Pianą Poliuretanową.

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe. W zależności od miejsca stosowania i konstrukcji stolarki.
Przed aplikacją piany zwilżamy podłoże – przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Sczelinę wypełniamy pianą jedynie w części – piana rozpręża się podczas utwardzania – tak aby grubość pojedyńczej warstwy nie była większa niż 3 cm (zdjęcie 11). Po utwardzeniu piany naddatki obcinamy ostrym narzędziem (zdjęcie 12), pamiętając o tym, żeby nie uszkodzić taśmy.

6. Przyklejanie Taśmy Paroszczelnej (czerwona) do Ościeża od Wewnątrz.

Taśma paroszczelna (czerwona) chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdejmujemy białą osłonkę zabezpieczającą i przyklejamy taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża (zdjęcie 13). Pasek butylu dociskamy gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych należy doszczelnić klejem.